Kurs i bruk av nettbrett og internett

Berlevåg folkebibliotek vil i samarbeid med Finnmarks fylkesbibliotek holde ett kurs i bruk av nettbrett og internett, kurset vil være på Berlevåg folkebibliotek onsdag 1 mars kl. 18.00 og varer til ca. kl. 20.30.

Digidel er en oppfølging av stortingsmeldingen Digital agenda for Norge hvor digital deltagelse og kompetanse i befolkningen er en viktig forutsetning for økt verdiskapning og vekst i samfunnet.

Kursene er først og fremst rettet mot:
– Første generasjons innvandrere fra ikke-vestlige land.
– Pensjonister.
– Funksjonshemmede.
– De utenfor arbeidslivet bl.a. trygdede/hjemmeværende.

Men det er selvsagt slik at andre som er ikke-brukere av IKT også kan delta, kursene er helt grunnleggende og vil passe best for de som i dag ikke tar del i internett-hverdagen.

Kursene vil bli avholdt i samarbeid med de lokale bibliotekene og frivillige lag og foreninger, det er et mål at det lokale biblioteket/de frivillige selv skal fortsette med slike kurs etter denne kursrunden.

Oppdatering:
Jeg ser at jeg glemte å skrive at man bør ha med egne nettbrett eller smart-telefoner da vi ikke har noen å låne ut på biblioteket, kursleder fra Vadsø vil ha med 2 stykk som kan lånes ut, men man så helst at man har med seg eget nettbrett/Smartmobil.

 

2 comments for “Kurs i bruk av nettbrett og internett

  1. Inger Margrete Nikolaisen
    22. februar 2017 at 17:20

    Kommer

  2. 22. februar 2017 at 19:21

    Legg merke til at jeg har gjort noen oppdateringer av innlegget, jeg glemte å legge med at man helst bør ha med seg eget nettbrett, da vi kun vil ha 2 utlånsnettbrett tilgjengelig. En smarttelefon kan også gå.

Comments are closed.