Flere åpne løyper

Følgende skuterløype er nå åpen for ferdsel:Løype 5: Langvann – RV 890 ved Botndal

Løype 6: Buetjern – Kirkhøyda – Gulgofjord

Løype 9: Austerbotn