Realskolekull 61-63 med kronerulling 

Berlevåg realskole 1961-63 ville hedre Odd Marino med en krans fra lærere ogmedelever.

Det ble stor respons på forespørselen vår og da kransen var betalt var det kr.1200 igjen.

Vi konfererte med Odds bror Cato og ble enige om at Berlevåg Mannsangforening var de som sto Odds hjerte nærmest. Så vi overrakte pengene til dem v/ Frank Tore.


Så viser det seg at de fyller 100 år i år og det vil de gjerne markere men de har svært dårlig økonomi.

Så alle Berlevåginger fjern og nær, ikke bare til minne om Odd men også alle de andre som har gått bort og som har gledet oss alle med sin sang. 

La oss starte en kronerulling så de kan få den feiringen de fortjener.

Mange bekker små osv. Bidragene kan settes inn på Mannsangforeningens kto. 4950.20.01808

Du må ikke være Berlevåging for å gi et bidrag.