Kommunen informerer

Fortsatt kokevarsel
Da vi plages med å få kjørt vannet gjennom UV-anlegget opprettholdes kokevarslet.
Det vil bli gjort nytt forsøk i morgen på å få vannet gjennom UV-anlegget.