Reinflyttinga i gang..

.. men det går tregt, forteller Frode Utsi.

– Situasjonen er helt spesiell, og vi må flere generasjoner tilbake i tid for å finne lignende forhold som nå, men forskjellen er at man nå har redskap og muligheter til å kjøre ut høyballer for å berge dyrene som leiter etter mat, sier Frode Utsi.

Høy kjøres ut i stor skala for tiden (begge foto: Frode Utsi)

Vi går mot siste scooterhelgen, og det anmodes fra Reindriftsdistriktet, Berlevåg Scooterforening og Buetjern Velforening om å opptre spesielt varsomt i området fra Buetjern, doktorgammen, Kløftvannan og ned mot Vesterdalen.

Mye ørn i området, og blir reinen stresset og stikker rett etter kalving, ender det som her, med at ørna tar kalven

Det er også rein på andre siden av elva som er på tur nedover mot fjordbunnen, og Frode forteller at det nå legges ut mat for å hindre at reinen stopper opp for å leite etter mat oppe i dalen, og kommer seg ned til kysten. Problemet er at flere allerede har kalvet, og det forsøkes etter beste evne å unngå unødig stress for reinen.

Mye rein forbi store og lille Kløftvann, på begge sider av dalen

– Vi håper at de som skal på tur i helgen, kjører opp langs veien og benytter løypen ved linja. Vi håper å få reinen ned fra Buetjernområdet i løpet av fredagen, men med sulten, sliten og stortjukk rein går det tregt, men vi håper folk tar hensyn, sier Frode.