Papirtømming

Det blir papirtømming nå på fredag som kommer, 30.juni

Det står feil tidspunkt i papirkalenderen og på Berlevåg kommune sin hjemmeside.

Dette til informasjon

Berlevåg kommune