Emma flyttet til Finnmark for å drive med fotokunst: – Den råe naturen er inspirerende

Emma på et annet oppdrag i Berlevåg

Emma Kristina Gunnarson flyttet fra Malmø til Berlevåg i 2015, og har ikke forlatt stedet siden. Nå starter hun opp egen bedrift for å selge kunst og drive fotokurs.

Kilde: iFinnmark – Emma flyttet til Finnmark for å drive med fotokunst: – Den råe naturen er inspirerende