Tine Surell Lange – Sommar i Berlevåg festivalkunstner 

Sommer i Berlevåg (SIB) komiteen arrangerte en konkurranse og søkte etter en festivalkunstner for SIB 2017. Tine vant konkurransen med sitt prosjekt SoundDestination, Berlevåg som lyd-destinasjon.
 

Med lydopptak (fieldrecordings) fra området vil Tine Surel Lange skape en rekke soundscape komposisjoner som belyser Berlevåg som sted, både i et sosialt-, miljø- og naturmessig perspektiv. 

Valgkomiteen for Festivalkunstner SIB 2017 har bestått av: Emma Gunnarsson: Kunstner, formidler ved Berlevåg Havnemuseum og representant for Kvitbrakka. Ellen M. Samuelsen: DKS-koordinator, lærer, og kulturarbeider. Hallgeir Johansen: Næringssjef Berlevåg kommune. Linda Cecilie Fredriksen: Danseinstruktør, frisør og representant for Arktiske Hofter

Begge foto: Dagmara Wojtanowicz

 
Emma Gunnarsson fra SIB-komitéen har vært initiativtaker for festivalkunstner.

SIB tilldeler Tine ett produksjons- og reisestipend på 8000 NOK, i tillegg sponser Kvitbrakka med losji. Galleri Villa Borealis sponser med fri bruk av galleriplats.

I en tid der vi er konstant omgitt av lyd, glemmer vi da å lytte? Med min kunst vil jeg få folk til å lytte med håp om at vi kommer i bedre kontakt med våre omgivelser, og gjennom lytting legge merke til hvordan vi forholder oss til endringene som skjer.»

Tine Surel Lange kommer fra Vesterålen. Hun er utdannet ved blant annet Norsk musikkhøgskole og The Royal Music Academy of Denmark. Hun har opptrådd på festivaler som Borealis, Nordic Music Days og UNM. I tillegg har hun spilt i alle de nordiske landene, Litauen, Tyskland, Frankrike, Russland og Canada. 

Lydopptak i Muorjegargo

Lange bruker feltopptakk i natur og miljø i musikken sin, hun henter mye av inspirasjonen sin fra naturen og lydene i omgivelsene.

www.tinesurel.com