Vektbegrensninger opphevet

I dag har bæreevneekspertisen i Region nord vært og målt bæreevnen på den flomutsatte fv890 ved Gednje. 

Resultatet av målingene viser at vektbegrensningene som har vært innført kan opphøre.