Tyvfisker du også i Østre Risfjord…?

LOVLØST FISKE I ØSTRE – RISFJORDELV

Det foregår et ulovlig fiske både med stang og garn etter både laks og sjørøye i vassdraget.

Elvemunningen i Østre Risfjorden


Østre Risfjord var engang en bra sjørøyeelv, men bestanden ble utradert av garnfiske i munning og fossekulpen for mange år siden. Så lå vassdraget brakk i lang tid. I den senere tid har faktisk bestanden av sjørøye igjen tatt seg opp her, slik som i Storelva i Berlevåg. I tillegg har laksen har etablert seg nylig i vassdraget, og bestanden er i vekst og gyter nå i Østre- Risfjordelv. 
Laksen vandrer flere kilometer ovenfor fossen og bruker også de øvre gytestrekningene. Elva er på god vei å etablere seg også som en god lakseelv. Østre- Risfjordelv har et stort potensial for vekst i bestandene, med fine kulper og lange gytestrekninger. Det kan bli en vakker og flott fiskeelv engang der fremme.

Fossekulpen


Men nå holder idyllen og muligheten på å bli ødelagt. De siste to årene har det skjedd et omfattende ulovlig fiske med all mulig redskap etter både laks og sjørøye. Det fiskes med garn, fisken rykkes med grove sluker, og høsting og hamstring florerer. Mye av dette fisket foregår av berlevågingene selv.


Det rovfisket som er sett har foregått i hovedsak i fossekulpen. Det er lokale berlevåginger som har fisket der samt at finlenderne har fisket både der og lengre opp i vassdraget. Tidligere år har finlenderne hatt permanent teltleir der oppe. 
Heldigvis har nå Varanger Kraft stengt anleggsområde i sandtaket i forbindelse med vindmøllepark og ny linjetrasébygging, og dermed er det ikke fullt så lett å nå nedre del av elva og fossekulpen.


Vassdraget har anadrom bestand (laks og sjørøye) og siden det ikke er forpaktet er alt fiske her ulovlig etter laks og sjørøye. Og i nedre del av Østre- Risfjordelv er det stort sett kun bestander av anadrom fisk. 

Rett nok finnes en liten lokal bestand av innlandsrøye og ørret, men de er i hovedsak lengre opp i elva, og er neppe det som utløser den store fiskeiveren som registreres med ofte biler parkert der.

Det er ganske klart at fisket som foregår i vassdraget etter laks og sjørøye er både ulovlig og tankeløst. Rovfisket vil igjen radere ut og ødelegge fiskebestandene her.


Berlevaagnytt vil følge opp saken og spørre hvilke tiltak FeFo som grunneier vil igangsette og om politiet vil gripe fatt i ulovlighetene.

3 comments for “Tyvfisker du også i Østre Risfjord…?

 1. Solveig Charlotte Sivertsen
  1. august 2017 at 22:06

  Har hytta i østre risfjorn. Trodde hele området var freda?? Har ofte sett flere bila som kjøre oppover på vestsia av elva.seinest forige uka. Dem løfte bommen og kjøre gjennom. Risfjorn, så vitt æ vet, blei freda på 70-80 talle, etter min far bygde hytta der. Eneste hytta i risfjorn. Ka med å sette opp skilt og stenge bommen skikkeli??? Varangerkraft har setta stygge spor på våers sia, påøversia av hytta, pga kjøring med 4-hjulinga i sårbart tereng!! Men, kem skal man varsle?? Og, kem gjør nå? Varangerkraft hadde vel disp til det og??

 2. 6. august 2017 at 19:08

  når tid er det blitt ulovlig å fiske i risfjordelva ?

 3. 6. august 2017 at 19:15

  Det er ikke ulovlig å fiske, som det også står i artikkelen, det er derimot ulovlig å fiske og ta opp laks og sjørøye i vassdraget, og det er dette som det fiskes etter iflg kilder.

Comments are closed.