Nulltoleranse mot mobbing lovfestes – regjeringen.no

Nye regler om skolemiljø vedtatt av Stortinget i juni trer i kraft 1. august. – Det er fortsatt altfor mange barn og unge som opplever mobbing. De nye reglene setter eleven i sentrum, og vi får et system som er mer barnevennlig, raskere og enklere enn det gamle, sier Røe Isaksen.

Den nye loven sikrer nulltoleranse mot mobbing, en tydelig og handlingsrettet aktivitetsplikt og et skikkelig sikkerhetsnett for elever og foreldre når skolene ikke sørger for at elevene har det trygt og godt på skolen.

 

Kilde: Nulltoleranse mot mobbing lovfestes – regjeringen.no