Hvor holdt partisanene i Bjørnvika til?

Dette spørsmålet har Harald G. Sunde fra Kirkenes stilt både seg selv og andre, men han har ennå ikke funnet noen som kan gi ham et sikkert svar. Derfor har han nå kontaktet Berlevaagnytt og bedt om spalteplass.Sunde skriver på en bok som skal få tittelen ”I partisanenes fotspor”. Boka skal først beskrive det rent historiske, dvs hvem de forskjellige partisangruppene bestod av, når de opererte, hvor gruppene holdt til og hva de utførte. Deretter skal forfatteren oppsøke alle stedene partisanene holdt til under krigen og beskrive stedene slik at interesserte turister og historikere kan finne veien dit selv og kjenne på historien.

-Jeg var nylig i Løkvika og var imponert over det arbeidet som er gjort der, sier Sunde. Et informativt skilt var satt opp ved veien, og stien til partisankløfta var fint merket. Det er også hyggelig å se at minnesteinen med parken rundt inne i Berlevåg blir så fint vedlikeholdt, sier han. Sunde har også funnet veien til partisanenes oppholdssted på Nålneset, selv om det ikke var noen skilting dit.

All litteratur som er skrevet om partisanene i Berlevåg beskriver imidlertid at de hadde tre baser; Løkvika, Nålneset og dessuten Bjørnvika på østsiden av Kongsfjorden. Og det er dette tredje stedet som volder problemer. Ingen han har snakket med vet nøyaktig hvor gruppa holdt til.

Kristian, Gunvald, Emma og Harald klar for Bjørnvika(Alle foto: Harald Sunde)

I sommer gjorde Sunde strandhogg i Bjørnvika sammen med Gunnvald Hansen, Kristian Møller og Emma Gunnarsson fra Berlevåg. Spor fra krigen i form av en opprevet mine og en granat var ikke vanskelig å finne, men noen sikker tilholdsplass for partisaner fant de ikke. Seinere er de tipset om at gruppa holdt til lenger ut i fjorden, helt ute ved Holmen.

Oppholdsstedet må ha vært ganske stort, forteller Sunde. I følge bøkene som er skrevet fant tyskerne flg da Operasjon Midnattssol ble gjennomført sommeren 1943: Radiosender, batterier, kontanter, klær, medisiner, saueskinnspelser, kamera med telelinse, russisk automatgevær, rasjoneringsmerker, sprengstoff, ammunisjon, kart og et håndskrevet brev fra Emil Ananiassen i Berlevåg.

Sunde planlegger en ny tur til Kongsfjordens østside sommeren 2018, men vil gjerne ha noen tips om hvor gruppa holdt til før han prøver seg på ny skattejakt. De som sitter med kunnskap om hvor partisanenes base på østsida av Kongsfjorden var kan gjerne ta kontakt med ham på e-post haral-su@online.no eller mobiltelefon 90831337.