Varanger bynett informerer

Telenor starter retting av sjøkabelen ved Hamningberg kl. 20:00 16. august og skal være ferdig til kl. 06:00 17. august.
Kunder i Berlevåg/Båtsfjord vil kunne oppleve redusert hastighet på internett og færre kanaler på IPTV i dette tidsrommet.