Info om omorganisering innad i Berlevåg fotballklubb.

Bfk’s styre med trenere har den 05.05.17 hatt møte angående treningssituasjonen i klubben. Til nå har fordelingen vært slik at alle aldersbestemte lag har spilt sammen på trening. Konsekvensene av dette er at hver enkelt spiller ikke får nok utvikling og oppfølging.

 

Det blir for mange aldersgrupper på hver trening og kvaliteten blir nedsatt da de ikke får rett utvikling med jevnaldrende. Det er ofte at 40-50 % av laget må sitte som innbytter da det er for mange spillere på hvert lag.

Trenerne rapporterer om uro innad i gruppene som de ikke har kapasitet til å følge opp.

VI BEHØVER FLERE TRENERE!!

Styret har besluttet å dele opp som følge:

Mygg/mini i aldersgruppen 2008-2011: Trenere: Mangler trener!

Lille guttelag i aldersgruppen 2007-05. Trenere: Kristoffer Aarnes og Dagfinn Jakobsen.

Lille jentelaget i aldersgruppen 2007-05. Trenere: Lone Fjelldal og Beate Olsen 

Små jentelag i aldersgruppen 2004-02. Trenere: Mangler trener!

Små guttelag i aldersgruppen 2005-02. Trenere: Mangler hovedtrener. Frank-Arne Hansen 

De som er seniorer født i 2001 vil rykke opp til A-Laget. 

For å få kontinuitet vil trenerne følge opp lagene gjennom flere år.

Vi trenger nå hjelp fra dere foreldre til å få fylt trenerrollene. Kan du trene/være voksen-ansvarlig under treningen, kjenner du en onkel eller tante, bestefar eller bestemor, en nabo eller en lærer som kan trene? Ta kontakt og spør de om de kan være behjelpelig. Vi har ca 60 barn som spiller fotball hver uke, dersom vi ikke finner trenere vil flere av de stå uten treningstilbud til høsten.

Berlevåg 20/8-2017

Styret