POSITIVT FRA STORELVA – kongsfjordelva

En ny god sesong for Storelva med solid gytebestand.

Det er godt over en uke siden fisket stanset i Storelva. De foreløpige undersøkelser fra oppgangsregistrering og overvåking av både laks- og sjørøyebestand er gode og positive. Tallene er ikke klare, og overvåkingen pågår fortsatt både i nedre del ved Jernbanebroa hvor BJFF har videoregistrering av oppgangen, og videre oppover vassdraget hvor bestandenes gyteområder overvåkes med kamera.

Kilde: POSITIVT FRA STORELVA – kongsfjordelva