Manglende påmelding kan stoppe kurs

 Finnmark idrettskrets har bare mottatt en påmelding til aktivitetslederkurs barneidrett neste helg, noe som er i minste laget. 

Fredag må vi nesten vite om det er deltakere nok, og varsle kurslærer om dette. Det er en nedre aldersgrense som sier at en må fylle 15 år det året en deltar. 

Ellers passer kurset for ALLE som tilrettelegger aktivitet for barn i BT&IF, i barnehage, SFO og skole

Det tar for seg trenerrollen, barns vekst og utvikling og har mange fine aktivitetstips. 

BT&IF sine medlemmer har gratis kurs!