Det blåser friskt rundt vindmøllene, men kapasiteten er sprengt

Det blåser friskt rundt vindmøllene, men kapasiteten er sprengt Kraftledningene som går til Øst-Finnmark er så små at de ikke kan ta unna all vindkraften som kan produseres. Det betyr at Varanger Kraft må skru ned produksjonen, og taper millioner.

Foto: Varanger Kraft

Kilde: Det blåser friskt rundt vindmøllene, men kapasiteten er sprengt – NRK Finnmark – Lokale nyheter, TV og radio