Gratis taxi på valgdagen!

Berlevåg Taxi tilbyr eldre, funksjonshemmede eller andre som har vansker for å komme til og fra stemmelokalet, gratis taxi på mandag mellom kl 09:00 og 20:00


Turen må bestilles på forhånd pr. telefon 414 41 022 og gjelder i Berlevåg, med stemmelokalet Berlevåg Idrettshall. 

(For de som skal stemme i Kongsfjord minner vi om sted og tid som er Kongsfjord kapell fra kl. 16:00 til kl. 18:00)

 Vi forbeholder oss retten til å samkjøre turer. Vi kjører dere til valglokalet, venter til dere har stemt og kjører dere hjem igjen.

På denne måten ønsker vi å markere at vi har et viktig samfunnsoppdrag.
Vi er rett og slett en viktig del av samfunnet.
Bruk stemmeretten, godt valg!