Kraftselskap reagerer – må ha olje og gass for å øke norsk vindkraft 

Kraftselskapet Varanger kraft ønsker å utnytte vindkraftpotensialet i vindparkene bedre for å sikre strømberedskapen til befolkning og næringsliv. I dag er de avhengig av Finland og Russland for å sikre leveransen i området.

Det bekymrer Stein Mathisen, viseadministrerende direktør i Varanger Kraft.