Endrede kolonnetider

Vintersesongen 2017/2018


For å korrespondere kollektivtrafikken ønsker Finnmark fylkeskommune å endre tidspunkt for første kolonne fra Kongsfjord, Båtsfjord og Julelva. 

Dagens kolonne kl. 07:00 flyttes 30 minutter frem til kl. 06:30 

Fra og med vintersesongen 2017/2018 vil altså første kolonne over Kongsfjord-/Båtsfjordfjellet gå kl. 06:30.