HMS-dag hos Lerøy 

Hvert år tar vi arrangerer vi i Lerøy Norway Seafoods en dag hvor de ansatte har en gjennomgang av så vel faglige som sosiale sider av dette å være i et arbeidsforhold.


I år var temaene Hva og hvem er Lerøy og HMS.

Under HMS biten la vi i år vekt på at den sosiale biten skulle ha et samfunnsnyttig budskap rundt temaet miljø.


Så, derfor etter forslag fra en av våre medarbeidere, ble vi enige om å ha en liten strandryddingsdag i fjæra på østersiden av klipa.

Det var stort engasjement og innsats, og til tross for at området er ryddet en del senere tid fant vi mye skrot.


Plast og skit gikk i sekker og trevirke laget vi oss 2 flotte leirbål avJ Hvor pølsepakker og drikke kom frem.

Men oppsummert er det jo litt trist å se hvor mye plast og skrot som havner i matfatet vårt.

Her er vi sikre på at mange Berlevåginger og andre kan bli mye flinkere med å få søpla dit den skal.

 

Til slutt må vi få rette en stor takk til Berlevåg Kommune og Per Øivind Sundell som sa ja på strak arm om at de skulle samle inn skrotet vi plukket.

 

Tekst og foto: Frank Arne Hansen