HAR DU EN SLIK VARMTVANNSBEREDER?

Politiet oppfordrer alle til å sjekke om de har en brannfarlig varmtvannsbereder fra Oso Hotwater, og eventuelt sørge for at kritiske deler blir byttet. To tilfeller av brann i Alta i det siste skyldes feil i varmtvannsberederen. Det er tilfeldig at ikke liv gikk tapt. 

Mer informasjon og liste over aktuelle modeller finnes her: https://politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/nyheter/nyheter/2017/10/04/finnmark—sjekk-varmtvannsberederen/