– VIKTIG MELDING FRA NAV –

Er du som arbeidsgiver forberedt på at hele sykemeldingen blir digital?
 Fra 1. november 2017 må alle arbeidsgivere i Finnmark være satt opp i Altinn for å ta i mot sykemeldinger og søknader om sykepenger ( tidligere omtalt som krav om sykepenger/refusjonskrav).

Vi inviterer derfor arbeidsgivere til informasjonsmøte 12.oktober 2017 på Scandic hotell i Alta. Det arrangeres to informasjonsmøter samme dag. Møtene vil bli streamet, du vil få tilsendt ett passord på mail. Du kan velge det tidspunktet som passer best: 

  • Kl 08:30-10:00 
  • Kl 10:30-12:00

Målgruppen for informasjonsmøtene er daglig leder/ HR-leder og personer fra lønn/HR Personene som møter må ha tilgang til løsningen i Altinn

Vi har fått prosjektleder Ingrid Nikolic fra Arbeids og velferdsdirektoratet til informasjonsmøte.

Agenda for informasjonsmøtet:

•​Hvordan komme i gang med digitale sykemeldinger?

•​Demonstrasjon av løsningene

•​Hvordan ta i bruk løsningene?

Frist for påmelding er 09.oktober 2017

ALLE ARBEIDSGIVERE SKAL HA FÅTT DENNE INFORMASJONEN DIREKTE

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Anita Strige – Rådgiver//NAV Arbeidslivssenter Finnmark

nav.arbeidslivssenter.finnmark@nav.no