1 comment for “Adventsfest, påmelding

  1. Jorunn L. Hansen
    28. november 2017 at 14:19

    Plakaten «Adventfest for eldre» diskriminerer de som bor alene!
    Alle (eller ingen) bør kunne ta en person med seg.

Comments are closed.