Øfas setter i gang med kildesortering

Innfører også frikort

I tillegg til å innføre kildesortering, skal Øfas også gi innbyggerne i eierkommunene gratis innlevering på miljøstasjoner fra april i 2018. Dette skal løses med at alle får et avfallskort som inkluderer seks kubikkmeter avfall.

Med det håper man at terskelen for å levere avfall blir lavere, og at søpla dermed ikke havner i naturen.

Source: iFinnmark – Øfas setter i gang med kildesortering: – Vi tar til oss erfaringene fra Vadsø