Sommerjobb- Elvevakter i Finnmark

Berlevåg Jeger og Fiskerforening søker elvevakter til Kongsfjordelva og Storelva for sesongen 2018.

KONGSFJORDELVA
I Kongsfjordelva er det vaktordning i perioden fra 20. juni til 30. september.
I fiskesesongen (22. juni-24. august) er det 2 elvevakter på hele tiden. Arbeidet omfatter hovedsakelig kortsalg, elveoppsyn, bidrag i biologisk arbeid, laksetelling i Kongsfjordelva, samt en del annet forefallende arbeid.
Som vakt har en anledning å fiske etter bestemte regler.

BJFF har god erfaring om to som kjenner hverandre, som samtidig liker natur og forvaltning, søker og deler på jobben. Elveoppsynet bor i foreningens hytte under oppholdet.

Kongsfjordelva er en ca. 12 km lang, idyllisk, godt forvaltet lakseelv med noe innslag av røye og ørret. Elva er inndelt i to fiskesoner med tilknytning til noen mindre elver/vann og munner ut i et vakkert og fuglerikt brakkvannsområde/fjordbunn. Kongsfjordelva hører til Berlevåg Kommune som ligger øst i Finnmark, lengst nord på Varanger-halvøya. For mer informasjon om elva sjekk vår hjemmeside, http://kongsfjordelva.no/
eller våre facebooksider.

STORELVA i Berlevåg
Elva munner ut i havneområdet i Berlevåg og er fersk å regne som lakseelv. Her er det ikke bygget slik infrastruktur som i Kongsfjordelva og har dermed noe enklere kår. Elva har omtrent 18 km lakseførende strekning og det er registrering av laksebestanden. Elva renner gjennom flott barskt dalføre, så her er det en unik mulighet for den fjellvante som liker å være ute i uberørt vill natur.

Ønsket kompetanse
– Vi ser etter personer som er ansvarsfulle og selvstendige.
– Søker bør ha god kunnskap og interesse for fiske, friluftsliv og helst oppsynskurs.
– Erfaring fra oppsyn.
– Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk.

Plettfri vandel kreves.

Søknadsfrist 1.mars 2018.
Opplys i søknaden hvilke tidsrom du ønsker å jobbe.
Også frivillige vakter oppfordres til å søke.

Nærmere opplysninger og søknad med attester sendes til
Berlevåg Jeger og Fiskerforening, v/leder Sigve Frantzen, 9980 Berlevåg tlf .41359446