2 comments for “Sang til lyset, kl. 17:00

  1. Solveig Charlotte Sivertsen
    5. februar 2018 at 18:46

    Når klokka??

  2. 5. februar 2018 at 18:49

    Klokka 17:00 som det står i tittelen

Comments are closed.