INFORMASJONSMØTE

Berlevåg Havn KF holder et informasjonsmøte torsdag 15.2.2018 kl 1800. på STORSTUA på skolen.

Det vil bli gitt informasjon om:

Utbygging flytebrygger

Utbygging kaier

Fremtidige utbyggingsplaner

Alle er velkommen.

Mvh

BERLEVÅG HAVN KF