Satser i Berlevåg – Kyst og Fjord

Administrerende direktør Steinar Eliassen i Norfra, sier de er blitt enige med Berlevåg kommune om etableringen. Kommunen skal stå for bygging av nytt fabrikkanlegg, mens Nordfra skal leie lokalene.

Source: Satser i Berlevåg – Kyst og Fjord

2 comments for “Satser i Berlevåg – Kyst og Fjord

  1. 17. februar 2018 at 10:42

    Jeg er ganske usikre på om jeg vil kalle dette for ‘å satse’! Det høres mer ut som en ny kombinasjon av gammel kommunisme og kapitalisme, der Berlevåg kommune bygger opp et offentlig fiskerikombinat ved å få lov til å ta de tunge investeringene, mens de kapitalsterke privatbedriftene Lerløy og Norfra kommer for å skumme fløten så lenge de selv mener det er nok avkastning å hente. Dessuten, hvor godt er det avklart om og hvor mye Norfra kommer å skatte til Berlevåg kommune. Eier de ikke noe anlegg her, så slipper de i hvert fall å betale eiendomsskatt.
    Og så – hvorfor satser ikke Berlevåg kommune like mye med å skaffe Berlevåg et lite spisested ved å ta utgiften med å bygge dette, slik at noen kan leie og drive det til en fornuftig leiepris?

  2. 17. februar 2018 at 11:32

    ?

Comments are closed.