Telefontull

Om noen plages med å komme gjennom på telefon til helsesenteret(eller kommunen) anbefales å ta en tur innom.

Telefonsentralen demmes er rape tuillat i dag