Eiendomsskatteliste for 2018

Kunngjøring om utleggelse av eiendomsskatteliste for 2018

Berlevåg kommune har lagt ut eiendomsskattelisten for 2018 til offentlig ettersyn fra 1. mars.

Listene er tilgjengelig på servicekontoret, på biblioteket og på kommunens nettside www.berlevag.kommune.no i 3 uker.