Årets VAKE

Den årlige vake er under planlegging, 7- 9 april 2018. I år har vi mulighet til å vise fram Berlevåg, det kommer til å bli en innholdsrik helg med utstillinger, foredrag, musikk og opplevelser.

Vakestartskuddet går

Det vi mangler er noen som kan arrangere vinterlivsdagen Lørdag. 7 april. Med Andedropp, kafe, og forskjellige vinteraktiviteter for barn og for den store voksne. Hær er det bare fantasien som setter stopper for aktiviteter man kan finne på.

Kite Berlevåg jobber med å finne noen som kan veilede/instruere kiting. Som et tilbud til barn og voksne på denne dagen.

Vi oppfordrer lag/foreninger og skoleklasser til å melde sin interesse.

Svarfrist 18 MARS. Til Emma Gunnarsson eller Oddrunn Olsen

Mvh Kite Berlevåg