Drone på avveie

Lørdag kveld kom det dalende en drone ned fra himmelen og la seg tilrettelagt i en sneskavel ved et kjent bygg i Berlevåg Om noen har kjennskap til denne eller savner en DJI drone, kan vedkommende kontakte berlevaagnytt/Arnt Eirik, mob 90939357, for å hente den.

Oppdatering : Eieren har meldt seg ?

Ja forresten. Du må fortelle meg hvilken farge propellene har, hvilken i modellrekken av DJI droner det er, og er vi i tvil sjekker vi siste filmklipp.

Har ingen hentet eiendelene sin, leveres den på hittegodskontoret (lensmannen) på mandag.