Hei kjære naboer rund havna!

Jeg ser og hører at det er mange som sliter med krykkas hekkeaktivitet.

Jeg har den oppfatning at måsene hører naturlig til i en fiskerihavn og et fiskevær. Jeg ville ikke miste dem, kan ikke tenke meg et Berlevåg uten måser!

I alle år vi har bod her (og det er snart 30 år!) har det funnes måser. Vi var i begynnelsen ikke så opptatt av hvilke måser som var rundt oss, men vi har nå lært lit i mellomtiden. Det jeg klarer å skille mellom er svartbakk, gråmåke, fiskemåke og krykkje. De 3 førstnevnte skaper ikke problemer med hekking og reirbygging. Svartbak og gråmåke hekker utenfor Berlevåg. Fiskemåke bygger gjerne reir på hustak i stiger og ved pipene. Dem oppfostrer ungene sine heller ikke på taket, ungene blir etter klekkingen flyttet ned på bakken og foret opp der. Det er krykkekyllinger som fores opp i reir til dem blir flygedyktig og klarer seg selv.

Så det vi sliter med er krykkjene. Tidligere hadde dem sine reir på lagerbygningen på den gamle trelastkaia. Da det ble revet måte dem finne nye reirplass. Dermed flyttet de innover i havna og tok i bruk det dem fant for godt og sikkert bosted. Det er fascinerende å følge med på byggekunsten, og se hvor de klarer å etablere reir på de utroligste stedene.

Så lenge vi ikke klarer å tilby krykkjene alternative reirplasser kommer vi å slite med husokkupantene. Derfor er det viktig at vi allerede nå kommer i gang for å løse neste års hekkesesong.

Alle involverte trenger å møtes snarest for å kartlegge planene videre.

Etter min mening må:

Antall hekkende krykkje-par registreres.

Kontakte fugleeksperter angående tilrettelegging

Ta kontakt med andre kommuner for å få tips hvordan dem håndterer krykkjer.

Tilstrekkelig alternative hekkeplasser pekes ut og bygges.

Alt må være klar til høsten, slik at evt. gamle reir kan flyttes… (Jeg har lest eller hørt om at fuglene som hekker i en koloni finner og kjenner igjen sine reir ved lukt.)

I første omgang ønsker jeg å informere om våre tiltak vi satt i verk slutten på sommeren 2017 på Vill Borealis.

Vi tok i bruk ”Bird Free gel”. Det er et effektiv biologisk produkt som ikke er giftig og det skader ikke fuglen. Også etter en hard vinter ser det ut at ”Bird Free” gelen fortsatt fungerer! Ingen fugler har så langt prøvd å bygge reir på våre vinduskarmer.

”Bird Free” er utviklet av forskere i Korea og fungerer slik at fugler ikke nærmer seg produktet; dvs. fugler kan se ultrafiolett lys; oljen som fordamper fra gelen oppfatter fuglene som en åpen flamme. Dessuten skyr fuglene lukten og hvis de kommer i kontakt med gelen opplever de det som ekkelt. Produktet inneholder naturlige oljer og er ikke registrert under Biocid- retningslinjer i Tyskland. Dvs. at de anvendte virkningsstoffer har matvare-kvalitet og er dermed absolutt ugiftig.

Gelen leveres i små plastkopper med en diameter på 6,5 cm og knapp 1 cm høy. Mot krykkje skal dem monteres med en senteravstand på 20 – 25 cm. Dem kan monteres på flat og skrå underlag, også på lamper etc.

Montering er enkel, man bruker et byggsilikon eller noe liknende.

Det finnes også kopper med klemmer til takrenner.(Vi har brukt slike i andre og tredje etasje.)

Viktig er at all fugleskitten og reirmateriale vaskes bort og overflaten er noenlunde ren/tørt før koppene monteres.

Kostnader: Vi betalte i fjor 58.- Euro for 15 kopper

68.- Euro for 15 kopper med takrenneklemme (til disse trenges det mål av profilen)

5.- Euro for 1 patron montasjesilikon

Man må regne med å bruke 5 kopper/ meter.

Transport, MVA og evt. toll kommer i tillegg.

Vi har kontakt med firmaet i Tyskland og det smarteste ville være om det tas en samlebestilling. Vi kan gjerne være behjelpelig med bestillingen.

Vi inviterer til møtet nå på tirsdag 24. mars kl. 16:00 på Glasstudio hvor vi tar imot bestillingen.

Daniela