Søknad ute om forlenget åpning

I Berlevåg er det søkt om at følgende løyper holdes åpent lengere. Svar ventes innen 4.mai

Til 21. mai:

• 1 Berlevåg flyplass – Gulgofjord

• 2 Berlevåg flyplass – Molvik

• 3 Skonsvikdalen – Kvitnes

• 5 Kirkhøyda – Botndal

• 6 Buetjern – Kirkehøyda

• 10 Kongsfjorddalen – Båtsfjord kommune

• 11 Kongsfjorddalen Tana kommune

• 9 RV 890 – Austerbotn