Møte med sjølaksefiskerne – kongsfjordelva

BJFF har hatt møte med sjølaksefiskerne i Kongsfjord.

Det kommende sjølaksefisket i Kongsfjorden vil komme i gang om rundt en måneds tid. Fisket vil bli det mest omfattende som noen gang har vært i fjorden utenfor elvemunningen til Kongsfjordelva. Det blir aktivert maksimalt med garn og not både på utviste plasser på Finnmarkseiendommen (FeFo) og fiske på private eiendom. Det er nyinnflyttede til Kongsfjord som står bak, deriblant Helge Skotevik og Svein Inge Øvrebø. BJFF med leder Sigve Frantzen og Tor Schulstad har nylig møtt de to fiskerne for å drøfte situasjonen og fremlegge foreningens bekymring for laksebestanden i elva om det kommende sjølaksefisket virkelig gjør et dypt innhogg i bestanden.

Source: MØTE MED SJØLAKSEFISKERNE – kongsfjordelva