Åpne skuterløyper i Finnmark etter 4. mai – Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen har vedtatt forlenga åpning av 123 skuterløyper i Finnmark. Lista finner du her (pdf). Det er opp til kommunene å fortløpende vurdere sikkerhet og snøforhold i de åpne løypene og selv stenge dem om det skulle bli nødvendig.

Source: Åpne skuterløyper i Finnmark etter 4. mai – Fylkesmannen i Finnmark