Kultur-/ildsjelpris og ungdommens kulturpris 2018

Både enkeltpersoner og organisasjoner med tilknytning til Berlevåg kan komme med forslag.

Prisen kan tildeles ildsjeler, kunstnere, kulturarbeidere, lag og foreninger. Prisen kan kun utdeles en gang til samme person/forening. Prismottaker må virke eller være bosatt i Berlevåg.

Prisen deles ut under ”Sommer i Berlevåg” som arrangeres 18. – 22. juli 2018.

Forslag leveres /sendes Berlevåg kommune, Servicekontoret, Torget 4, 9980

Berlevåg eller e-post: postmottak@berlevag.kommune.no

Fristen for innsendelse av forslag er satt til 3. juni 2018.