Berlevåg kommune melder

Berlevåg kommune har dessverre problemer med å få sendt ut kommunale avgifter, 2.termin 2018. Dette pga programfeil i systemet som skal generere fakturaene. Dette medfører at fakturaer for kommunale avgifter og eiendomsskatt blir forsinket.

Vi håper på en løsning i uke 20. Forfallsfristen vil forlenges.

Berlevåg kommune beklager forsinkelsen.