Spyling av vannledninger

SPYLING AV VANNLEDNINGSNETTET VIL FOREGÅ I BERLEVÅG TORSDAG 21.JUNI
FRA KL. 23:00 TIL KL. 06:00
Vannet er urenset i denne perioden, og må ikke drikkes.

Vi anbefaler at hovedkranen inne i huset stenges, og at en spyler fra en krane til vannet er rent på fredagsmorgen.

Drift, Berlevåg Kommune.