Organist søkes

Ledig 50 % fast stilling som organist i Berlevåg sokn med tiltredelse 20. august 2018

Berlevåg er en heftig og begeistret kommune som ligger helt nord på Varangerhalvøya, i Finnmark fylke. Kommunen har ca. 950 innbyggere. Tettstedet Berlevåg har gode kommunikasjoner med fly, hurtigrute og helårsvei. Kommunen har fine muligheter for friluftsliv og stedet har et rikt og aktivt foreningsliv. Godt tilbud innen skole (ny skole åpnet i 2017), barnehage, helse, kultur og idrett. Kommunen ligger innenfor tiltakssonen som blant annet gir skattefordeler og nedskrivning av studielån.

Berlevåg menighet har 1 kirke, 1 kapell og 3 kirkegårder som er i bruk. Berlevåg kirke (hovedkirke) har et 11 stemmers pipeorgel bygget på Vestlandske Orgelverksted (levert i 1974). Orgelet i Kongsfjord kapell er levert av Vestre’s orgel og pianofabrikk. Organist går inn i en stab med prest, kirketjener/kirkegårdsarbeider, to menighetsarbeidere og kirkeverge.

Hovedoppgaver blir:

Planlegging og gjennomføring av gudstjenester og andre kirkelige handlinger i samarbeid med prest. Utvikle sang- og musikklivet i menigheten i samarbeid med lokale musikalske krefter, samarbeide med andre i staben og delta i arbeidet med trosopplæring. Stillingsbeskrivelse foreligger.

Kvalifikasjonskrav:

Minimum 3-årig utdannelse i kirkemusikk jfr. ”Tjenesteordning for kantorer”.

Søkere med annen relevant utdanning og praksis kan også bli vurdert.

Personlig egnethet, gode samarbeidsevner/vilje og fleksibilitet vil bli vektlagt.

Søkere må beherske godt norsk både muntlig og skriftlig.

Forøvrig gjelder:

Lønn og arbeidsvilkår etter avtaleverket.

Medlemskap i Den norske kirke.

For søkere som ikke er ansatt i Berlevåg kommune, ønskes det to referanser.

Det kreves politiattest i henhold til opplæringsloven, som må foreligge før arbeidet påbegynnes.

Søknadsfrist: Mandag 23. juli 2018

Det gjøres oppmerksom på at søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlista, jfr. offentlighetsloven § 25.

Vi behandler kun søknader mottatt via e-post. Søknad og eventuelle spørsmål kan sendes til kirkeverge Jan Einar Straumsnes på e-post: jan.einar.straumsnes@berlevag.kommune.no mobil: 45879980 eller menighetsrådsleder Ingrid H. Mikalsen på e-post: ingrid.hafstad.mikalsen@berlevag.kommune.no mobil: 91734366

Mer om Berlevåg menighet finner du på vår facebookside: Berlevåg menighet