Fysisk stenging av vei

Det er satt opp sperre for bilene ved ballbingen på vestersiden på grunn av uvettig kjøring med biler.

Stengt begge veiene