Spyling til natta

Spyling av vannledningsnettet vil foregå i Berlevåg torsdag 5. juli 2018 fra kl. 2300 – 0600.Vannet er urenset i denne perioden og må ikke drikkes.Vi anbefaler at hovedkranen inne i huset stenges og at en tapper fra en krane til vannet er rent fredagsmorgen. Drift