Sjøkabelarbeid

Telenor skal utføre omfattende arbeid på sjøkabel (fiberkabel) mellom Berlevåg og Båtsfjord som kommer til å berøre Varanger Bynett sine kunder i Berlevåg.

Arbeidet vil foregå i perioden 07/08/18 kl. 08:00 – 10/08/18 kl. 22:00.

Kundene må belage seg på begrenset kapasitet i store deler av perioden da signalene vil gå over reservelinja.

Vi beklager de ulemper dette medfører.

Mvh.

Varanger Bynett