Stolpe vs bil 0-1

Da var stolpen midt på torget tatt allerede.

1 comment for “Stolpe vs bil 0-1

  1. dieter salathe
    15. august 2018 at 15:24

    det er enda tid til å gjøre om denne planleggingstabben, flytte lyset tvers over der den var før…. før asfalteringen tar til.

Comments are closed.