Legetjenesten informerer

Til informasjon: Emelinn står i stillingen som kommuneoverlege til 1.1.19, men har siste uke med pasientarbeid kommende uke.

Faste pasienter og andre er velkomne til timebestilling for evt avklaringer/avslutning og kontroller før ny lege overtar (foreløpig uavklart). Kontakt ekspedisjon for time. God helg!