Demensomsorg og frivillighet

Det begynner å bli allment kjent at det vil bli flere demenssyke i tiden fremover. Ca 77 000 mennesker i Norge har en demenssykdom. Det er de som har fått en diagnose, og vi regner med at der er store mørketall. Det er ikke bare den syke som blir rammet.

Dette vil påvirke hverdagen til familie og venner også. Demens er et av satsingsområdene til Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Rundt omkring i landet arbeider frivillige med blant annet trivselstiltak for demenssyke og avlastningstiltak for de pårørende gjennom aktivitetsvennordningen.

Samtidig arbeides det sentralt i organisasjonen med opplysningsarbeid og politisk påvirkningsarbeid.

Et slikt arbeid forutsetter at det er en lokal demensforening på stedet. I Finnmark er det en demensforening i 13 av fylkets 19 kommuner. Nå er det Berlevåg kommune som står for tur til å få besøk av Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Det er lagt opp til et åpent informasjonsmøte slik at alle som er interessert i demensomsorgen nå og for fremtiden har anledning til å komme for å få vite mer. Vi har gode erfaringer fra andre steder der kommunen og de frivillige samarbeider om å bedre tilbudene for demenssyke og deres pårørende, derfor håper vi og tror på et stort oppmøte.

På vegne av Nasjonalforeningen for folkehelsen

Kirsten Greiner Ovesen aktivitetskoordinator