Foreldreundersøkelsen- spørreundersøkelse blant foreldre og foresatte

Opplaringsfilmer_brukerundersokelserDet er straks siste frist, 15. desember,  for å svare på denne spørreundersøkelsen, og for å sikre ett så godt grunnlag for å benytte svarene fra den, ønskes det selvsagt så mye svar som mulig. 

Det som er interessant er hvordan dere som foreldre og foresatte opplever barnas læringsmiljø i skolen og hvordan dere synes samarbeidet mellom hjem og skole fungerer.

Slik svarer du på undersøkelsen
* Gå inn på Utdanningsdirektoratets nettsider, www.udir.no/undersøkelser
* Til høyre i bildet finner du en boks hvor det står «Svar på Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen
* Logg inn med brukernavn du har mottatt og står nederst på i ditt brev.