Nødbrensel fyres opp for pølsekos

Norsk folkehjelp utrykker igjen frustrasjon over at det også denne sesongen har blitt tatt for seg kraftig av de 8 sekkene med ved som var lagt på plass i nødhytten «Doktorgammen» -Når jeg var innom nå ser jeg at det…

FeFo strammer inn laksefisket: – Fare for overbeskatning

Mindre tilreisende fiskere til Kongsfjordelva og Storelva, i Berlevåg kommune. Nå vil Finnmarkseiendommen (FeFo) begrense antall kort grunneierne kan selge til tilreisende fiskere. Dette ble vedtatt under ett ekstraordinært styremøte 4. mai. Denne innskrenkningen vil gjelde for de vassdragene hvor…

KRYKKJERAPPORT av 25.04.21av Dieter Salathe

Jeg har på 25.04.21 tatt meg en runde og tatt bilder på alle meg bekjente krykkje-lokaliteter rundt havna i Berlevåg. Det viser seg på nytt at majoriteten av lokaliteter der krykkjene slår seg ned ligger på vestsiden av havnen. Derimot…

“Join the green ammonia revolution” The future of marine fuel lies in green hydrogen and ammonia. In 2024, the world’s first vessel to be exclusively powered by ammonia, the tanker MS Green Ammonia, will be launched. “Join the green ammonia…

Uke 17: Koronavaksinering/Coronavaccination

Vaksineringen fortsetter som vanlig hver uke, og vi får fortsatt tilsendt «Comirnaty» til Pfizer og BioNTech. Legekontoret og helsestasjonen ringer eller sender melding med info om vaksinerings dato og klokkeslett, til de som får tilbud de nærmeste ukene. Om vi…

Retningslinjer for ventilordning til næringsliv 2021 – Covid19

Foretak som er registrert og skattepliktig i Berlevåg kommune.  Tilskuddet gjelder bedrifter i reiselivs-, serverings-, overnattings-, videreforedlings-, og kreative næringer som ikke faller inn under den statlige kompensasjonsordningen. Søknadsfrist: 20/5-21. Foretaket må ha faste, uunngåelige kostnader for å kunne motta…

Kommunestyremøte 22.04.21, kl. 1800

Møteinnkallling 220421.pdf 323 KB Komplett møteinnkalling 220421.pdf 6.1 MB Referatsak – Brev til eierkommunene fra styreleder – forslag til rullering av eierstrategi.pdf 113 KB _ 19_00043-3 Forvaltningsrevisjonsrapport Grunnskole – Ressursbruk skolehelsetjeneste og rutiner 233473_1_1.pdf 1.2 MB

Mye rein langs veien

Det er for tiden veldig mye rein hele veien fra Kongsfjordfjellet og ned til Sandfjorden, der reinen trekker opp og ned til fjæra, så en oppfordring fra reindriftsdistriktet om å være observant for å unngå å skade både biler, personer…

Endringer i koronaregler

Lettelser i koronaregimet fra og med i dag, fredag 16. april 2021 Regjeringen har startet det som kalles en gradvis gjenåpning av landet. Vi er nå inne i Trinn 1 (av 4), også kalt forberedende fase. Endringene er ikke store,…