Gave fra LHL Berlevåg til legekontoret

På oppfordring fra LHL Berlevåg ble legekontoret forespurt om de hadde noe utstyr de trengte, som kunne komme innbyggerne tilgode. Dette er midler som LHL Berlevåg har til gode formål, og denne gang ble Berlevåg legekontor prioritert. Pengene er det…

Skuffet over regjeringens hydrogenstrategi

Onsdag morgen la regjeringen fram sin hydrogenstrategi. Den skal legge grunnlaget for regjeringens videre arbeid med hydrogen. Fra flere hold er det imidlertid kommet kritikk. Ordfører Rolf Laupstad i Berlevåg er blant dem som etterlyser en mer konkret strategi der…

Innskriving av 1. klassinger 2020

Hei kommende førsteklassinger!  Til høsten begynner du på 1.trinn her hos oss på Berlevåg skole. På tirsdag 9. juni klokken 17:00 kan du ta med mamma, pappa, eller begge, og komme til oss for å skrives inn på skolen. Da…

Krever at farlig kai sikres: Truer med døgnbøter

Berlevåg kommune har gitt pålegg om sikring og istandsetting av kaia til det forfalte Fjærtoftbruket. Døgnmulkt på 2000 kroner vil løpe fra 15. juni. Fjærtoftbruket slik det fremstår i dag Hugo Jørgensen, Oslo-advokaten som i 2012 fikk Berlevåg kommune til…

Endelig fly på bakken igjen

Etter 2 1/2 måned uten fly på grunn av COVID-19, er endelig Widerøe igjen begynt å lande i Berlevåg igjen. Første ankomsten var mandag kveld, da WF977 ankom før rutetid i nydelig kveldsvær WF977 ankom Berlevåg før rute mandagskveld, og…

Opplever at ting er blitt borte

Rosana og Ruben Garcia opplever at ting blir borte ved deres nye hus på Granbakken, som er under renovering. Dette er de nå leie av og ber folk respektere andres eiendom. Det startet med at en spark og en spade…

Fuglekriminalitet i Finnmark

Politiet ønsker tips om kriminalitet mot fugl I Finnmark har vi mange sjeldne fuglearter, som kun hekker her i nord. Finnmark er et fugleeldorado. Det lokker til seg mange som vil oppleve å se de vakre fuglene på nært hold.…

Normalisering av flytilbud fra 1.juli

Samferdselsdepartementet har bedt Widerøe gjenoppta frekvensen på anbudsrutenettet (FOT ruter) over hele landet. Etter tre og en halv måned med kraftig redusert flytilbud vil antall flyavganger normaliseres på anbudsrutene fra 1. juli. Krav om blokkering av seter vil fremdeles gjelde,…